Danh sách khách sạn tại Cát Bà

Dưới đây là một số gợi ý khách sạn tại Cát Bà:

Sea Pearl Hotel 4*
Số 219 . Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng. Việt Nam, Biển Thị Trấn Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Biển Thị Trấn Cát Bà
Số phòng : 85

Khách sạn Giếng Ngọc Cát Bà (Gieng Ngoc Hotel) 2*
Số 240 đường 1-4, Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Biển Thị Trấn Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Biển Thị Trấn Cát Bà

Số phòng : 64

Khách sạn Cát Bà Palace (Catba Palace Hotel)
Số 180 đường Núi Ngọc, Biển Thị Trấn Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Biển Thị Trấn Cát Bà
Số phòng : 18

Khách sạn Cát Bà Eco Lodge (Cat Ba Eco-Lodge Hotel) 3*
Làng Xuân Đám, Xã Xuân Đám, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Xã Xuân Đám
Số phòng : 10

Holiday View Catba Hotel 3*
Số 251, Đường 1/4, Đảo Cát Bà, Huyện Cát Hải, Hải Phòng, Biển Thị Trấn Cát Bà, Quần đảo Cát Bà,
Khu vực khách sạn : Biển Thị Trấn Cát Bà
Số phòng : 120

Cat Ba Sandy Beach Resort 3*
Đảo Nam Cát, Bến Bèo, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Bến Bèo
Số phòng : 25

Nhà Nghỉ Cát Bà (Catba Hostel) 2*
160 đường Núi Ngọc, Biển Thị Trấn Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Biển Thị Trấn Cát Bà
Số phòng : 15

Khách sạn Cát Bà Eco Lodge (Cat Ba Eco-Lodge Hotel) 3*
Làng Xuân Đám, Xã Xuân Đám, Quần đảo Cát Bà, Việt Nam
Khu vực khách sạn : Xã Xuân Đám
Số phòng : 10

Tin liên quan