Chợ-đêm-đầu-tiên-phục-vụ-du-khách-ở-Phan-Thiết-Bình-Thuận-1024×662