Chương trình “Để rừng mãi thêm xanh”

  • 16/05/2013 : Truyền hình trực tiếp chương trình “Để rừng mãi thêm xanh” – Tổng cục Lâm Nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trên kênh VTV2, Đài Truyền Hình Việt Nam.
    – Địa điểm : Nhà Hát Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
    – Thành phần tham gia: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn , Lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn.
    – Đơn vị tổ chức và tài trợ độc quyền : Công ty TNHH Du Lịch Trung Tâm Việt (VC Tourist & Event)

Tin liên quan