Chương trình “Ngọn lửa trái tim”

  • 08/01/2015: Truyền hình trực tiếp “Ngọn lửa trái tim”
    – Địa điểm : Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), số 01 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
    – Thành phần tham gia: Lãnh đạo Bộ Công An, Ban thường vụ Đoàn thanh niên bộ Công an, các chiến sỹ Bộ Công an
    – Đơn vị tổ chức: VC Tourist

Tin liên quan