Hội thảo về giảm thiểu rủi ro và tăng cường lợi ích thực hiện REDD+ ngày 29/7

Việt Nam từ lâu đã rất quan tâm đến chương trình REDD+, một sáng kiến quốc tế về “giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng”. Đặc biệt, trong hội thảo đánh giá Việt Nam sẵn sàng thực hiện REDD+ được tổ chức vào ngày 30/6/2016, các đại biểu cũng đáng giá Việt Nam đã sẵn sàng tiến đến đăng kí thực thi REDD+.

Trước tình hình đó, vào ngày 29/7/2016 vừa qua, tại khách sạn Delight Hà Nội, vụ Bảo tồn Thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cùng với công ty TNHH Du lịch Trung Tâm Việt đã tổ chức hội thảo về “giảm thiểu rủi ro và tăng cường lợi ích đa dạng sinh học trong quá trình thực hiện các hoạt động REDD+ ở tiểu vùng sông Mê Kông”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Nông nghiệp và các chủ rừng trong khu vực.

Tại hội nghị, rất nhiều vấn đề và thắc mắc đã được các đại biểu đưa ra thảo luận và đi đến các quyết định quan trọng cho giai đoạn tới.

Sau đây là một số hình ảnh hội thảo

0adf7e374a32e81f245b54515c4990615390ed8c167a09b5cb-pimgpsh_fullsize_distr-768x432-min

khu vực đăng kí đại biểu

5ba09cd8b27f8285e5b36916c27f55d4f4195036d16887b449-pimgpsh_fullsize_distr-768x653-min 498129cc914878187e3fe2ad31250d6f15c6ac6809b592efba-pimgpsh_fullsize_distr-768x432-min  các đại biểu tham gia họp nghiêm túc và tập trung

Tin liên quan