nha-khme

nhà của dân tộc khme

nhà của dân tộc khme tại khu du lịch các làng văn hóa