deo khau pha

đèo khau phạ

đèo khau phạ một trong tứ đại đỉnh đèo lừng lẫy phương bắc